نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

۱۷ فروردین ۱۳۹۳

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر
نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب در سیزده بدر از دریچه دوربین خبرگزاری فارس…

 

قلیون ، پای ثابت سیزده بدر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

حتی هنگام قدم زدن

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

حتی بچه ها

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

 

 

وقتی صف توالت عمومی اینقدر شلوغ باشه مجبور میشی خودت یه توالت بسازی !

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

قیلوله بعد از یه ناهار دلچسب در طبیعت

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

بدون شرح !

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

افتادن به جون طبیعت در روز طبیعت !

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org