نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

۱۷ فروردین ۱۳۹۳

ol56fz4zf4ehu0apwb96 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر
نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

نکات جالب در سیزده بدر از دریچه دوربین خبرگزاری فارس…

 

قلیون ، پای ثابت سیزده بدر

13930113163436556 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

13930113163438117 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

davoud+ghahrdar 11 39 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

2651794 3794864 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

davoud+ghahrdar 18 18 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

davoud+ghahrdar 16 24 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

13930113212259662 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

Mehdi+Ghasemi 8 56 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

2651780 3794602 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

حتی هنگام قدم زدن

davoud+ghahrdar 22 9 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

حتی بچه ها

13930113222539706 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

13930113222629500 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

 

 

وقتی صف توالت عمومی اینقدر شلوغ باشه مجبور میشی خودت یه توالت بسازی !

13930113163428768 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

davoud+ghahrdar 23 10 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

davoud+ghahrdar 14 29 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

قیلوله بعد از یه ناهار دلچسب در طبیعت

davoud+ghahrdar 19 16 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

بدون شرح !

Mehdi+Ghasemi 37 10 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

Mehdi+Ghasemi 33 15 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

borna+ghasemi 26 42 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

 

افتادن به جون طبیعت در روز طبیعت !

davoud+ghahrdar 13 31 نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

13930113222547225 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

13930113222600890 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

1393011322263440 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

1393011322261260 PhotoL نکات جالب توجه در سیزده بدر امسال + تصاویر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org