این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر

۱۰ تیر ۱۳۹۵

ضیافت افطار رییس جمهور با اصحاب فرهنگ و هنر

ضیافت افطار رییس جمهور

ضیافت افطار رئیس جمهور با اصحاب فرهنگ و هنر عصر پنج شنبه در سالن اجلاس برگزار شد.

هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
بهاره رهنما و فریبا متخصص در ضیافت افطار دکتر روحانی

هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
ضیافت افطار رییس جمهور با هنرمندان
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
بازیگران در ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
محمدرضا شریفی نیا در ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
پوریا پورسرخ در ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
بازیگران در ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر

هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
فرزاد حسنی در ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
حمید فرخ نژاد در ضیافت افطار رییس جمهور
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
شقایق فراهانی در ضیافت افطار دکتر روحانی
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
ضیافت افطار دکتر روحانی
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر
مهران رجبی در ضیافت افطار دکتر روحانی
هنرمندان و بازیگران معروف در ضیافت افطاری حسن روحانی + تصاویر

ایسنا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org