واژگونی جرثقیل ۶۰ تنی ، روی دو دستگاه پژو ۲۰۶ در تهران + تصاویر

۲۵ مرداد ۱۳۹۴

37422538491535590309 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر
واژگونی جرثقیل ۶۰ تنی ، روی دو دستگاه پژو ۲۰۶ در تهران + تصاویر

بی توجهی به اصول ایمنی و نداشتن تجربه کافی کاربر، واژگونی جرثقیل ۶۰ تنی و وارد آمدن خسارت سنگین به سه خودروی سواری پارک شده را در خیابان شریعتی رقم زد.

به دنبال تماس مسئولین یک ساختمان در حال احداث با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر سقوط جرثقیل ۶۰ تنی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، آتش نشانان ایستگاه ۸۹ را به خیابان شریعتی، خیابان ظفر، کوچه ذرین اعزام کرد.

یک دستگاه جرثقیل ۶۰ تنی به هنگام کار در یک پروژه ساختمانی، ناگهان به یک سمت واژگون و بر روی سه دستگاه خودروی سواری پارک شده سقوط کرد ه بود که خوشبختانه سرنشینی درون خودروها وجود تداشت.

در این حادثه آتش نشانان بلافاصله اقدام به ایمن سازی محل حادثه و قطع سیستم برق این خودروی سنگین کردند و در یک عملیات حساس خودرو را به حالت اولیه درآوردند.

علت بروز این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است.

609976 538 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

 واژگونی جرثقیل

609977 558 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609978 760 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609979 462 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

واژگونی جرثقیل در تهران

609980 404 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609981 246 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609982 422 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609983 656 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609984 948 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609985 458 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609986 674 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609987 961 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

609988 269 واژگونی جرثقیل 60 تنی ، روی دو دستگاه پژو 206 در تهران + تصاویر

واژگونی جرثقیل روی پژو

 

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org