واکنش جالب مردم خوزستان در ۲۲ بهمن + تصاویر

۲۲ بهمن ۱۳۹۳

واکنش جالب مردم خوزستان در 22 بهمن + تصاویر
واکنش جالب مردم خوزستان در ۲۲ بهمن + تصاویر

با وجود آلودگی شدید هوا در شهرهای استان خوزستان ، کاربران خوزستانی در شبکه های اجتماعی تصاویر حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن را منتشر کردند.

واکنش جالب مردم خوزستان در 22 بهمن + تصاویر

مردم خوزستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن

واکنش جالب مردم خوزستان در 22 بهمن + تصاویر

آلودگی هوای اهواز و ۲۲ بهمن

واکنش جالب مردم خوزستان در 22 بهمن + تصاویر

آلودگی هوای خوزستان و ۲۲ بهمن

واکنش جالب مردم خوزستان در 22 بهمن + تصاویر

آلودگی های خوزستان و ۲۲ بهمن

واکنش جالب مردم خوزستان در 22 بهمن + تصاویر

آلودگی های خوزستان و مردم غیور

واکنش جالب مردم خوزستان در 22 بهمن + تصاویر

آلودگی های اهواز و مردم غیور

واکنش جالب مردم خوزستان در 22 بهمن + تصاویر

راهپیمایی ۲۲ بهمن

واکنش جالب مردم خوزستان در 22 بهمن + تصاویر

مهر

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org