واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

۲۰ دی ۱۳۹۵

13951020000089 PhotoA واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

بسیاری از چهره‌های سرشناس هنر و ورزش کشورمان درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند.

در پی درگذشت این مهره ارزشمند نظام، بسیاری از چهره های سیاسی و مسئولان نظام و رهبر انقلاب پیام تسلیت صادر کردند.

چهره های ورزشی و هنری سرشناس نیز به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند که تعدادی از آن ها را در ادامه می خوانید:

13951020000086 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000084 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000082 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000083 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000074 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000075 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000076 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000072 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000071 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000070 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000077 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000078 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000079 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000080 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000081 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000087 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000073 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000085 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000088 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000534 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000533 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

13951020000520 PhotoL واکنش چهره های ایرانی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

فارس

اشتراک گذاری :
برچسب ها :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org