وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

۲۸ مرداد ۱۳۹۴

94013675291953298713 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر
وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

در بالای کلیه ها غده های فوق کلیوی قرار گرفته اند این غده ها ماده ای ترشح می کنند که آدرنالین نامیده می شود آدرنالین برای آمادگی بدن در انجام فعالیت های شدید یا دفاع از خود ترشح می شود.

وقتی که بسیار هیجان زده باشید، غده های فوق کلیوی ناگهان مقدار زیادی آدرنالین در خون ترشح می کنند. آدرنالین سبب افزایش شدت ضربان قلب و کارآیی آن می شود. این ماده، رگهای متصل به ماهیچه ها را گشاد می کند و علاوه بر آن موجب افرایش غلظت قند در خون می شود. به این طریق است که بدن خود را با شرایط تطبیق می دهد. با تاثیر آدرنالین، خون از چهره به ماهیچه ها هجوم آورده و به بخش هایی که ضروری تر است جریان می یابد برای همین است که هنگام ترس رنگ از رخسارتان می پرد.

oleg cricket 01 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 02 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 03 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 04 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 05 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 06 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 08 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

آدرنالین

oleg cricket 09 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 10 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 11 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 12 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 13 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 14 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 15 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 16 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 17 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 18 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 19 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 21 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 22 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 24 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 25 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 26 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

آدرنالین

oleg cricket 27 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 28 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 30 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

عکس های هیجان انگیز آدرنالین زیادی

oleg cricket 31 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 32 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 33 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 34 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 35 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 36 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 37 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 38 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 39 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 40 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 41 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 42 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 43 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

oleg cricket 44 وقتی آدرنالین ، بیش از حد ترشح می کند + تصاویر

آدرنالین

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org