وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

resizer nl52889d591002ad6 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر
وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

مانور طرح اضطراری با حضور تمام یگان های امدادی با همکاری انجمن نمایش یزد در فرودگاه بین‌المللی یزد برگزار شد. از نکات بسیار جالب این مانور گریم های بسیار طبیعی و بازی طبیعی تر افراد حاضر در مانور بود که سوژه رسانه ها شد! البته این طبیعی بازی کردن  در حدی بود که برادران عزیز از هیچ کمکی دریغ نکرده و با جان و دل و مسئولیت پذیری تمام برای کمک به بانوان به صحنه شتافتند!

resized 1455330 466 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

ایرونی جماعت

resized 1455331 655 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455332 207 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455333 195 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455334 527 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455335 909 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455336 241 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455337 614 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455338 791 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455339 528 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455340 524 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455341 540 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455342 129 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455343 241 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455344 490 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455345 660 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455346 922 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455347 541 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455348 713 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455349 506 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455350 793 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455351 530 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

resized 1455352 860 وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

ایرونی جماعت

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org