وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر
وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

مانور طرح اضطراری با حضور تمام یگان های امدادی با همکاری انجمن نمایش یزد در فرودگاه بین‌المللی یزد برگزار شد. از نکات بسیار جالب این مانور گریم های بسیار طبیعی و بازی طبیعی تر افراد حاضر در مانور بود که سوژه رسانه ها شد! البته این طبیعی بازی کردن  در حدی بود که برادران عزیز از هیچ کمکی دریغ نکرده و با جان و دل و مسئولیت پذیری تمام برای کمک به بانوان به صحنه شتافتند!

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

ایرونی جماعت

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

وقتی ایرونی جماعت جوگیر میشه! + تصاویر

ایرونی جماعت

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org