وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (۲)

۲۶ شهریور ۱۳۹۴

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)
 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (۲)

عکس های هنرمند عکاس جیمز پاپسیس از لندن که جوری ساخته و پرداخته شدند تا ذهن شما را قلقلک بدهند!

این تصاویر که با بهره گیری از فتوشاپ تلفیقی از واقعیت و تخیل را نمایش میدهد، واقعا جذاب طراحی شده اند؛ به هر حال، جادوی فتوشاپ همینه…

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

فتوشاپ

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

عکسهای جذاب فتوشاپ

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

جالب

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

عکس ها

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

تصاویر

وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

فتوشاپ

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org