وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (۲)

۲۶ شهریور ۱۳۹۴

16685924245331625677 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)
 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (۲)

عکس های هنرمند عکاس جیمز پاپسیس از لندن که جوری ساخته و پرداخته شدند تا ذهن شما را قلقلک بدهند!

این تصاویر که با بهره گیری از فتوشاپ تلفیقی از واقعیت و تخیل را نمایش میدهد، واقعا جذاب طراحی شده اند؛ به هر حال، جادوی فتوشاپ همینه…

011 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

021 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

031 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

042 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

051 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

061 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

072 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

081 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

091 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

فتوشاپ

102 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

عکسهای جذاب فتوشاپ

111 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

جالب

121 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

عکس ها

132 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

تصاویر

14 وقتی تخیل با فتوشاپ پیوند میخورد + تصاویر (2)

فتوشاپ

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org