پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر

۷ دی ۱۳۹۴

resizer nl6391e92a67c5492 پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر
پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر

یک دستگاه خودروی پراید در خیابان درمانگاه شهر زنجان بر اثر نشت منفجر و دچار حریق شد. در این حادثه کسی آسیبی ندید.

79759 642 پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر
79760 669 پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر
79761 919 پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر
79762 264 پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر
79763 200 پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر
79764 570 پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر
79765 747 پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر
79766 329 پرایدی که در زنجان خود به خود منفجر شد! + تصاویر
زنجان
اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org