پرواز مستقیم بانکوک – تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

۱۰ مهر ۱۳۹۵

resizer nld50bb2b74036617 پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

اولین پرواز مستقیم بانکوک – تهران

شرکت هواپیمایی «تای ایر» تایلند از راه‌اندازی خط پروازی جدیدش بین بانکوک و تهران از دهم مهر ماه خبر داد.

7x6u9f6e2gme0mvpuri پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
0elmqqho3az01qv8zni پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
0bvia92vfvjx7poefy6 پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
s1n0p6djcl5o9gtu5di پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
uydtpb2x88m6ognc392x پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
w48tw9n8om5ccinsv3 پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
vumzo970m37cm7lsdt پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
20ao085ohc0pk67ybor9 پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

pzbkudai9ntsl2ga87fe پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
lowmsl19r2as8cotdfw4 پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

x2u675yw23zom19hzi3 پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
z01i0vwu14bulvzi4bbt پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

u9rtghfddn8q8l07rvj8 پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

sskqpjo20nsn6pagqn پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

ایرنا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org