این زن ها زیباترین چشم های دنیا را دارند

می گویند «چشم» دریچه ای به قلب انسان ها است. با نگاه به چشمان انسان ها می توانید واقعیت وجودی آنها را درک کنید. چشم ها همه حس های آدمی را به طور درست و بدون دروغ نشان می دهند. مهربانی، عشق، محبت، لبخند، خوشحالی و حتی غم را می توان در چشمان انسان ها […]

پرواز مستقیم بانکوک – تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

۱۰ مهر ۱۳۹۵

پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

اولین پرواز مستقیم بانکوک – تهران

شرکت هواپیمایی «تای ایر» تایلند از راه‌اندازی خط پروازی جدیدش بین بانکوک و تهران از دهم مهر ماه خبر داد.

پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر
پرواز مستقیم بانکوک – تهران
پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

پرواز مستقیم بانکوک  تهران / پوشش مهمانداران را ببینید! + تصاویر

ایرنا

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org