چگونه بر مردمی که از من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

۲۰ شهریور ۱۳۹۴

33948428657099101418 چگونه بر مردمی که از من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟
چگونه بر مردمی که از من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

اسکندر که قبل از حمله به ایران مستأصل بود…

پرسید که چگونه برمردمی که ازمردم من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

یکی از مشاوران می گوید: «کتاب هایشان را بسوزان… خردمندانشان را بکش… و دستور بده به زنان و کودکانشان تجاوز کنند».

اما یکی دیگر از مشاوران پاسخ داد: نیازی به چنین کاری نیست…
از میان مردم ، آنها را که نمی فهمند به کارهای بزرگ بگمار…
و آنهایی که می فهمند را به کارهای پَست…

نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود…
فهمیده ها یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا خسته وسرخورده، عمر خود را تا لحظه ی مرگ در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد

چقدر تکرار تاریخ سخت است!!

59502510416687295324 FILEminimizer چگونه بر مردمی که از من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

حکومت

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org