کارتن خوابی در مترو تهران + تصاویر

۱۰ آبان ۱۳۹۵

کارتن خوابی در مترو تهران

کارتن خوابی در مترو تهران

بعد از حضور دست فروشان و نبود برنامه ای از سوی مدیریت مترو تهران و ارگان های مسئول این بار نوبت به حضور کارتن خواب های تهران در واگن های مترو آن هم در روز روشن شده است. بیم آن می رود که این حضور اندک پس از مدتی همانند دستفروشی تبدیل به امر طبیعی شود.

کارتن خوابی در مترو تهران + تصاویر
کارتن خوابی در مترو تهران
کارتن خوابی در مترو تهران + تصاویر
کارتن خوابی در مترو تهران
کارتن خوابی در مترو تهران + تصاویر

کارتن خوابی در مترو تهران

پول نیوز

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org