کاریکاتور روز : مصاحبه استخدام در ایران با پارتی و بدون پارتی

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

resizer nl803da3faaa6e92b کاریکاتور روز : مصاحبه استخدام در ایران با پارتی و بدون پارتی
کاریکاتور روز : مصاحبه استخدام در ایران با پارتی و بدون پارتی

مطمئنا بارها شنیدید که در مصاحبه های استخدامی، اولویت با کسیه که از ما بهترون باشه…!

مصاحبه استخدام درایران با پارتی

سئوال ۱: سلام حال شما چطوره؟

متقاضی:خوبم.

فقط دایی جان سلام رسوند.

رفتی خونه سلام ویژه بهشون برسون، از فردا هم بیا سرکار…

مصاحبه استخدام بدون پارتی

سوال ها:

سئوال ۱: تو هواپیما نشستی ۳۰ تا آجر داری یکیشو میندازی پایین چندتا دیگه داری؟

متقاضی:
۲۹تا

+درسته.

سئوال ۲: خب ، چطور در سه حرکت یه فیلو تویخچال جا میدی؟

متقاضی:
اول در یخچالو بازمیکنیم
دوم فیلو میذاریم
سوم دریخچالو میبندیم.

+درسته.

سئوال ۳: چهارحرکت برای گذاشتن یک زرافه رو تو یخچال بگو
متقاضی:

اول دریخچالو بازمیکنیم
دوم فیلو از یخچال درمیاریم
سوم زرافه رو میذاریم
چهارم در یخچالو میبندیم.

+درسته.

سئوال ۴: سلطان جنگل کیه؟

متقاضی: شیر

+درسته.

سئوال ۵: خب شیر برای خودش جشن تولد گرفته همه حیوانات رو دعوت کرده، یکی نرفته ، کی نرفته؟

متقاضی:
زرافه نرفته چون تویخچاله

+درسته.

سئوال ۶: یه پیرزن میخواد از یه رودخونه کم عمق رد شه چطور ازمیان تمساح ها رد شه؟

متقاضی:
خیلی راحت رد میشه،چون تمساح ها رفتن جشن تولد شیر

+درسته.

سئوال ۷: پیره زنه در رودخانه افتاد مرد چرا مرد؟

متقاضی:
نمیدونم شاید غرق شد

+نه دیگه…

اون آجرکه از هواپیما انداختی پایین خورد تو سرش

متاسفانه شما رد شدین!

متقاضی ????

مسوول ????

57936752368841554195 کاریکاتور روز : مصاحبه استخدام در ایران با پارتی و بدون پارتی

مصاحبه استخدام

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org