کنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر

۲۸ تیر ۱۳۹۵

کنکور در ایران سابقه ای تقریبا ۴۰ ساله دارد. از آنجایی که قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ هم در ایران کنکور برگزار میشده است.  به مناسبت سالروز برگزاری کنکور این تصاویر را برای شما عزیزان فراهم آوردیم تا بیشتر تاریخچه ی کنکور را درک کنید.

کنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر
نظارت ناظران کنکور
کنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر
کنکور دادن زنی محجبهکنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر
جمعیت شرکت کننده در کنکورکنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر
کنکور در ایران قدیم

کنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر
محل برگزاری کنکور سال ۱۳۵۰

کنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر
شرکت کردن دختران و پسران در کنکور

کنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر
کنکور سراسری ۱۳۵۰

کنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر
خانومی با چادر در کنکور

کنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر
دانشکده علوم سیاسی ۱۳۵۰

کنکور سراسری در زمان شاه + تصاویر

برترین ها

اشتراک گذاری :

فرستادن دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org