گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

۱۵ مهر ۱۳۹۶

resizer nl5538c627f6f9c2b گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

دیروز جمعه ۱۴ مهر ۹۶، مراسم تشییع پیکر جوانی بود مستعد در خوانندگی و آهنگسازی که به حق واقعیش در موسیقی نرسید و رفت…

68052580970222128655 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

اعلامیه ترحیم حامد هاکان

41605514801279819586 1 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5096 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا ذاکری، پدر بزرگوار حامد هاکان

A KH4999 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5259 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

پیکر حامد هاکان در حرم عبدالعظیم حسنی

A KH5001 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5112 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

خیل هواداران حامد هاکان در مراسم وداع با وی

A KH5262 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5121 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

بازار منتهی به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی

A KH5268 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5004 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5135 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5276 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5007 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5144 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5008 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5281 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5255 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5087 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5375 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5253 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5085 0 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5242 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5077 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5234 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5072 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5229 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5070 0 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5360 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5220 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5065 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5351 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5062 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5339 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

اقامه نماز بر پیکر حامد هاکان

A KH5207 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5057 0 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5337 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5184 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5055 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5333 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5181 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5048 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5320 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5175 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5043 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5318 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5166 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5314 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5026 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5153 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5021 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5147 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5013 0 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5146 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

A KH5011 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر حامد هاکان

موسیقی ما

اشتراک گذاری :
برچسب ها :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org