حمایت آزاده نامداری از عادل فردوسی پور

آزاده نامداری مجری سابق تلویزیون در خصوص اتفاق پیش آمده در مورد عدم حضور کارلوس پویول، مهمان اسپانیایی ویژه برنامه جام جهانی شبکه سه با عادل فردوسی پور همدری کرد.

گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

resizer nl6f013ba46489d6c گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر
گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

مراسم تشییع پیکر مرحوم مهرداد اولادی صبح امروز پنجشنبه (۲ اردیبهشت ۱۳۹۵) در فائم شهر مازندران برگزار شد. گروه زیادی از طرفداران این فوتبالیست، در کنار اهالی قائمشهر و ورزشکاران این خطه در این مراسم حضور پیدا کردند.

resized 1577975 191 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی

resized 1577976 579 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

عباس اسماعیل بیگی (لیدر باشگاه پرسپولیس)

resized 1577977 929 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

جواد کاظمیان

resized 1577978 522 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1577981 940 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1577982 284 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

خانواده مرحوم اولادی

resized 1577987 886 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1577988 489 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1577989 764 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1577991 401 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1577992 278 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1577994 302 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1577996 415 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

پدر مهرداد اولادی

resized 1577999 971 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578000 339 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578159 946 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578160 229 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578161 710 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578162 120 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578165 960 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578166 471 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578170 832 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

میثم بائو

resized 1578178 964 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578179 361 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

شیث رضایی

resized 1578180 205 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931303 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931302 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931301 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931325 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931310 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931315 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931316 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931318 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931319 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931322 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931323 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931328 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931327 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931300 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931299 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931307 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

بهداد سلیمی

3065919 4931305 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931306 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931308 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931304 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

پژمان نوری

3065919 4931311 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

3065919 4931324 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

resized 1578182 208 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

1577202 797 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

منزل پدرس مهرداد اولادی در قائم شهر

1577203 254 گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر مهرداد اولادی در قائم شهر

مهرداد اولادی

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org