دستگیری خواننده پاپ به اتهام آزار جنسی

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری جوانی خبر داد که با سوءاستفاده از عنوان هنری خوانندگی و دادن وعده ازدواج اقدام به فریب و آزار و اذیت دختران جوان کرده است.

گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان ۹۴ » در سراسر کشور

۲۰ تیر ۱۳۹۴

73277114107358108269 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور
گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان ۹۴ » در سراسر کشور

با فرا رسیدن شب های قدر در ماه مبارک رمضان، پیر و جوان اعم از دختر و پسر در مکان های مقدس، گرد هم آمدند تا با بجا آوردن اعمال این شب های عزیز، برای امام اولشان عزاداری کنند.

احیاء شب قدر در تهران

1761985 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور

13940418231956844 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور2899938 4414638 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور2899938 4414631 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور2899938 4414636 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور2899938 4414644 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور2899938 4414642 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور2899934 4414592 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940418232013458 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940418231948747 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940418232002101 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940418232005424 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940418231958498 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940418232020900 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940418232010198 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور

139404190520072375660644 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور

1761942 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1762001 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1762002 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1762140 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1762132 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1762192 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور2899950 4414893 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور2899950 4414895 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور2899950 4414908 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور

2899938 4414630 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور

شب های قدر در تهران


شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان – اراک و اصفهان

1436491565790 ISNA 5 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436491565883 ISNA 6 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436491565992 ISNA 7 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436491913655 ISNA 3 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436491566086 ISNA 8 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436491913748 ISNA 4 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436491914388 ISNA 6 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436491914591 ISNA 8 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436493780822 ISNA2 4 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436493780525 ISNA گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436491564916 ISNA 2 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور


 شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان – مشهد

1436483389550 harirchi 29 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436483625594 harirchi 53 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436483394526 harirchi 42 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436483394230 harirchi 41 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436483391921 harirchi 36 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436483393544 harirchi 40 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436483392795 harirchi 38 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436483395072 harirchi 44 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436483395977 harirchi 48 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436483624658 harirchi 51 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور


مراسم احیای شب بیست و سوم در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

139404190640534225660964 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419064054315660964 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور139404190640542345660964 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور139404190640537975660964 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور139404190640535005660964 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور

 شب قدر


 احیای شب بیست‌وسوم رمضان در کرج

1436484617912 karimi 36 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436484620486 karimi 44 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436484621141 karimi 47 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436484621359 karimi 48 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436488267616 ISNA 6 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436488267944 ISNA 9 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور

 شب قدر


احیای شب بیست‌وسوم رمضان در رشت و قزوین

13940419055012713 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419055015958 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419055839623 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419055009172 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419055004164 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419055002479 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419055000841 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419054955849 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1394041905581735 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419055014429 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور13940419055830940 PhotoL گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور


شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان – اهواز

1436506973157 isna 5 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436506670984 isna 10 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436507288776 isna 10 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436507288667 isna 9 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436507288340 isna 6 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436506670563 isna 6 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436506670251 isna 3 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور


شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان – دانشگاه تهران

1436486246867 HEMMAT KHAHI 14 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436486344944 HEMMAT KHAHI 22 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436486345069 HEMMAT KHAHI 23 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436486344710 HEMMAT KHAHI 21 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436486245681 HEMMAT KHAHI 5 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور1436486345662 HEMMAT KHAHI 28 گلچینی از تصاویر شب قدر « رمضان 94 » در سراسر کشور

شب قدر

اشتراک گذاری :

ارسال دیدگاهطراحی، توسعه و پشتیبانی توسط Abedzadeh.org